Fleksible løsninger, tilpasset dine behov

Vi er et privateiet entreprenørselskap med korte beslutningsveier. Vi er meget fleksibel og har stor tilpasningsevne slik at du får kort responstid.

ENTREPRENØRSELSKAP MED KORTE BESLUTNINGSVEIER

Stor tilpasningsevne siden 1996

Montasje Kompagniet AS er et privateiet entreprenørselskap med korte beslutningsveier. Vi er meget fleksible og har stor tilpasningsevne slik at våre kunder vil få kort responstid. Montasje Kompagniet AS ble etablert i 1996. Vi er 4 i administrasjonen og har egne montører. Styreleder og daglig leder er Kenneth Haukeland. 

Montasje Kompagniet AS utfører bygg og haller i stål og betongelementer. Aktuelle bruksområder er industri, verksted, lager, butikker, kontor, garasjer, idrett etc.
Fasade arbeid innen nybygg og rehab.

Vi gjør også prosjekt- og eiendomsutvikling, regulering- og søknad, samt totalentrepriser innen næringsbygg, kontor, lager, butikk, boligbygg, etc. Vi har sentralgodkjenning.