Forum, Kokstad

Ombygging av eksisterende bygg med ny etasje på 8200 m²
Betong søyler, dragere og hulldekke.
Ny glassfasade.

Tilbygg på 2700 m²
Betong søyler, dragere og DT takelementer
Fasadeelementer i stål

Om prosjektet

  • Byggherre: Statsporten Eiendom AS
  • Adresse: Kokstaddalen 18
  • Byggeår: 2010-2011
  • Areal: ca 19000m²
  • Type bygg: Handlesenter/kontor, rehab/nybygg
  • Materialbruk: Betongelement med takparkering
  • Entrepriseform: Totalentreprise

Beliggenhet